קטע:מצודות על משלי כח ט

מצודת דוד

"מסיר וגו'" - על כי אינו מחשיב דברי הזולת, ולכן ישולם מדה במדה, כי המקום ברוך-הוא מתעב תפלתו ואינה מחשיבה, ולא לרצון תהיה.