קטע:מצודות על משלי כח ו

מצודת דוד

"הולך בתומו" - שאינו מרמה בפיו לאסוף הון, והרי הוא בעניו.

"מעקש" - ממי שמעקש דרכיו לרמות הבריות להרבות הון, והרי הוא עשיר.