מצודות על משלי כח ה

מצודת דוד

"לא יבינו משפט" - אף בבוא עליהם משפט פורעניות לא יבינו שבגמול באה, כי חושבים הכל למקרה.

"יבינו כל" - כל דבר הבאה מן השמים יבינו למה באה ועל מה באה, ואינם תולים שום דבר במקרה.