קטע:מצודות על משלי כח א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"נסו וגו'" - על הרשעים תפול חתת אלהים וינוסו מבלי מי ירדוף אף אחר אחד מהם לשיפחדו כולם, כי רודף אין ועם-כל-זה יבוא המורך בלבם. אבל הצדיקים, כל-אחד מהם, אף כשהוא יחידי יהיה בוטח ושאנן במשענת ה' ככפיר הבוטח בכחו.

מצודת ציון

"ככפיר" - שם משמות האריה.