קטע:מצודות על משלי כז כז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ודי חלב עזים" - יהי לך די מחסורך חלב עזים למאכלך ולמאכל אנשי ביתך, ובזה ימצא חיים לנערותיך ולא ימותו ברעב.

והוא למשל, לומר: אף אם חכמת בדברים עיונים, למוד גם דברים פשוטים קלי העיון, ותוכל לעסוק בהם לעת תחלש כח העיוני, וללמוד עם מי אשר קצרה דעתו להשכיל דברים עיונים, ותחיה אותו בדברים פשוטים.

מצודת ציון

"ודי" - ענין ספוק הצורך.

"ללחמך" - למאכלך.

"ללחם ביתך" - כמו וללחם ביתך בוי"ו.