קטע:מצודות על משלי כז כג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ידוע" - תן לבך לדעת בעצמך פני צאנך מה הם צריכים.

"שית לבך לעדרים" - לתת להם די מחסורם; וכפל הדבר במ"ש.

מצודת ציון

"שית" - ענין שימה.