קטע:מצודות על משלי כז כא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מצרף" - הכסף וזהב, כאשר ירצו לדעת הטובים המה וכמה יש בהם מן הסיג - הנה יקחו מהם במשקל ידוע וישימו בכור והסיג ישרף ותשאר נקי, ובזה יבחן הכל. והאיש יבחן לפי מהללו - כמו שמשבחין אותו בני אדם כן הוא.

מצודת ציון

"מצרף וגו' וכור" - שמות כלי הצורפים.