פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על משלי כז כ

מצודת דוד

"שאול" - הקבר והגיהנם אינם שבעים מלקבל אנשים, וכן עיני האדם לא תשבענה מן העושר וחושק להרבות עוד.

מצודת ציון

"שאול" - בור הקבר.

"ואבדון" - הגיהנם.