מצודות על משלי כז יז

מצודת דוד

"ברזל" - כמו הלוטש ברזל הסכין באחר נעשית חדה ושנונה, כן יחדדו איש פני רעהו, ר"ל תלמידי-חכמים היושבים יחד ועוסקים בתורה הנה מחדדים זה-את-זה.

מצודת ציון

"יחד" - מלשון חדיד ושנון.