מצודות על משלי כז ט

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ישמח" - כל אחד משמח את הלב.

"ומתק" - וכן ישמח אמרי מתק מחבירו הבאים מעצת נפש ולא להחניף ולרמות.

מצודת ציון

"וקטורת" - עשן בשמים.