מצודות על משלי כז ח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כצפור" - כמו שיקשה לצפור מה שנודדת מקנה, כן יקשה לאיש הנדידה ממקומו.

מצודת ציון

"מן קנה" - מן מדורה.