מצודות על משלי כז ז

מצודת דוד

"תבוס" - בעבור שבעה תרמוס אף נופת צופים.

"כל מר" - כל דבר מר נחשב לה למתוק.

מצודת ציון

"תבוס" - ענין רמיסה, כמו (תהלים ס): "יבוס צרינו".

"נופת" - ענין הזלה והתכה, וכן (תהלים יט): "ונופת צופים". ותחסר מלת צופים, והוא מובן מעצמו.