מצודות על משלי כז ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"נאמנים" - האוהב הפוצע לאהובו למען יישר לכת, הנה הפצעים הם נאמנים המה, כי עשו שליחותם והועילו לזה, כי בעבורם ייטיב דרכו; אבל מן השונא, אפילו הנשיקות מרובות המה והנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת.

מצודת ציון

"פצעי" - הם מכות המוציאות דם.

"ונעתרות" - ענין רבוי, כמו (יחזקאל ח): "ועתר ענן הקטורת".