קטע:מצודות על משלי כז ה

מצודת דוד

"תוכחת מגולה" - אף המוכיח בפרסום, ומכלים למוכח, מכל מקום טובה היא אם באה מאהבה מסותרת בלב המוכיח, וכוונתו ליישר דרכי המוכח ולא לקנתר.