מצודות על משלי כז ג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כובד" - הנה, האבן יש לה כובד רב, וגם החול משאו רב; אמנם כעס האויל כבד לשאת ולסבול יותר משני אלו, כי מחסרון הדעת ירבה לכעוס.

מצודת ציון

"ונטל" - ענין משא, כמו (צפניה א): "נטילי כסף".