מצודות על משלי כז א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אל תתהלל" - אל תשתבח עצמך במה שתבטיח לעשות ביום מחר, כי לא תדע מה דבר יקרה, כי פן יקרה דבר אשר לא תוכל עשוהו.

מצודת ציון

"תתהלל" - מלשון הלול ושבח.

"ילד" - ענינו מקרה, וכן (בראשית לז): "אלה תולדות יעקב". ולפי שהזמן מוליד הקורות, אמר ילד יום.