מצודות על משלי כו כו

מצודת דוד

"תכסה" - כאשר תתכסה השנאה בחושך, ר"ל העושה דבר השנאה והרעה במקום שאין אנשים רואים, הנה סוף הדבר תגלה רעתו בקהל רב, ואז יקבל גמול הרעה.

מצודת ציון

"במשאון" - בחושך, כמו (איוב ל): "אמש שואה ומשואה".