קטע:מצודות על משלי כו כה

מצודת דוד

"כי יחנן" - אם ישא קולו בתחנונים - אל תאמן בו, כי שבע תועבות בלבו.

מצודת ציון

"שבע" - ר"ל הרבה, וכן (משלי כד): "שבע יפול צדיק".