מצודות על משלי כו כג

מצודת דוד

"כסף סיגים" - כמו המצפה כלי חרס בכסף המעורב בסיגים, הנה כאשר יראה הרואה כי סיגים המה יתן לב לבחון בפנימיותם וימצאם חרס - כן השפתים הרודפים אחר אהבת הבריות ובלבו יחשוב מרמה, הנה כאשר ימצא בשפתיו מאומה רע ואם מעט הוא, ידוע תדע שלבו מלאה זדון.

מצודת ציון

"סיגים" - הוא פסולת הכסף.

"מצופה" - מחופה.

"דולקים" - ענין רדיפה, כמו (בראשית לא): "דלקת אחרי".