קטע:מצודות על משלי כו כ

מצודת דוד

"באפס וגו'" - שני אלו שווין המה: כמו כשאין עצים תכבה האש מעצמו, כך כשאין נרגן המחרחר ריב תשתוק המריבה מעצמה.

מצודת ציון

"באפס" - הוא כענין לא כמו (ישעיהו מו): "ואפס כמוני".

"נרגן" - מתלונן.