מצודות על משלי כו יד

מצודת דוד

"הדלת" - כמו הדלת תסבב עצמה על הציר הנה והנה ולא תצא ממנה, כן העצל יתהפך על מטתו ולא יקום.

מצודת ציון

"צירה" - רגל הדלת הנתון בחור המפתן, וכן נאמר בדרך שאלה (שמואל א ד): "נהפכו עליה ציריה".