מצודות על משלי כו יג

מצודת דוד

"אמר עצל" - לרוב העצלות יגזים לומר: איך אלך, הלא שחל בדרך וגו' ואהיה נטרף!

מצודת ציון

"שחל" - שם משמות האריה.