מצודות על משלי כו ט

מצודת דוד

"חוח" - כמו הקוץ העולה ביד שכור, שהוא נוקב כפיו ומזיק בו לאחרים, כן המשל אשר בפי הכסילים יזיק לעצמו ולאחרים.

מצודת ציון

"חוח" - מין קוץ, כמו (מלכים ב יד): "החוח אשר בלבנון".