קטע:מצודות על משלי כו ב

מצודת דוד

"כצפור" - כמו צפור הפורח מקנו להיות נודד להשיג מאכלו, וכמו הדרור הפורח מקנו לעוף השמים, הנה הם חוזרים לקנם - כן קללת חנם חוזרים ובאים אל המקלל עצמו, מפיו יצאו ואל קרבו יבואו.

מצודת ציון

"כדרור" - הוא עטלף, ותקרא דרור ע"ש שמקננת בבתים כאלו היתה חפשית מבני אדם, כי דרור הוא ענין חירות, כמו (ויקרא כה): "וקראתם דרור".