קטע:מצודות על משלי כה כד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"על פנת גג" - מבלי מחסה ויחידי מבלי חברת אנשים,

"מאשת" - מלשבת בית עם אשת מדינים, ואף במקום חבורת אנשים.

מצודת ציון

"פנת" - זווית.