מצודות על משלי כה כא

מצודת דוד

"האכילהו" - ואל תטור לו שנאה.