מצודות על משלי כה ט

מצודת דוד

"ריבך ריב" - אף אם מצאת בו אשמה אחר החקירה, מכל-מקום ריב ריבך רק עמו, לבזות אותו לבד, אבל לא תגלה סוד של אחר להטיל פגם באבותיו בדברים שאינם ידועים לכל, כי מה לך ולהם לבזותם?