מצודות על משלי כה ג

מצודת דוד

"אין חקר" - ר"ל: אלו שלשת הדברים דומים זה לזה, שאי אפשר לחקור ולדעת רום השמים ועומק הארץ ורוחב לב המלך, כי הרבה משפטים באים לפניו ושאר ענייני בני-אדם, וצריך לתת לב לכולם.

מצודת ציון

"לרום" - מלשון הרמה וגבהות.