קטע:מצודות על משלי כד לג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מעט שנות" - רוצה לומר: ראיתי כי דרך הנכון למעט בשינה ותנומה וגו'.

"חבוק ידים" - דרך השוכב לנוח, מחבק ידיו זה בזה.

מצודת ציון

"תנומות" - היא השינה הקלה.