קטע:מצודות על משלי כד לב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ואחזה" - וכאשר ראיתי אני את כל זה, שמתי לבי להבין מה העצלות עושה, וכאשר ראיתי - לקחתי מוסר לעזוב דרך העצלות.

מצודת ציון

"ואחזה" - ענין ראיה, כמו (משלי כב): "חזית איש מהיר".