מצודות על משלי כד ל

מצודת דוד

"על שדה וגו'" - הוא ענין מליצה, לומר הנה התבוננתי במעשה העצל.