פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"אל תאמר" - אל תחשוב אשיב להאיש הזה כפעלו, כאשר האמין לי והעיד כן אאמין לו.