מצודות על משלי כד כב

מצודת דוד

"יקום אידם" - שברם של העוברים על מצות ה' ודבר המלך.

"ופיד שניהם" - עונש העובר על מצות ה' ועונש המדיח מפקודת המלך.

"מי יודע" - מה גודל העונש.

מצודת ציון

"אידם" - ענין שבר ומקרה רע, כמו (משלי יז): "שמח לאיד".

"ופיד" - ענינו כמו איד, וכן (איוב ל): "אם בפידו להן שוע".