מצודות על משלי כד כא

מצודת דוד

"ירא וגו'" - אתה, בני, מתחילה ירא את ה' ואחר-כך את המלך; לעולם יראת ה' קודמת.

"ועם שונים" - עם אנשים שמשנים פקודת המלך, וילכו בשרירות לבם הרע, עמהם אל תתערב.

מצודת ציון

"שונים" - מלשון השתנות וחלוף, כמו (אסתר ג): "ודתיהם שונות".

"תתערב" - מלשון תערובות.