מצודות על משלי כד כ

מצודת דוד

"לא תהיה אחרית" - ר"ל לא תהיה האחרית כמו הראשית, כי סופם לאבדון ויוכבה נר נשמתם.

מצודת ציון

"ידעך" - ענין נתור וקפיצה, כמו (תהלים קיח): "דועכו כאש קוצים". וזהו כבוי הנר, שקופץ השלהבת מן הפתילה.