קטע:מצודות על משלי כד יט

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אל תתחר" - אל תתערב עם המרעים לעשות כמעשיהם, ואל תקנא בהצלחת הרשעים.

מצודת ציון

"תתחר" - ענין ההתערבות להדמות, כמו (ירמיהו יב): "ואיך תתחרה את הסוסים".