קטע:מצודות על משלי כד יח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ורע בעיניו" - על שאתה שמח בתקלתו.

"והשיב מעליו" - רוצה לומר, עליך ישוב האף מעליו, כי ממנו יסיר ועליך יחול.