מצודות על משלי כד יז

מצודת דוד

"ובכשלו וגו'" - כפל הדבר במ"ש.