מצודות על משלי כד י

מצודת דוד

"התרפית" - אם היית מרפה ידך מחברך מלעזור לו ביום צרתו, אזי יהיה כחך צר ודחוק מלעזור לעצמך בבוא צרה עליך.

מצודת ציון

"התרפית" - מלשון רפיון.

"כחכה" - כמו כחך.