מצודות על משלי כד ז

מצודת דוד

"ראמות" - החכמות המה להאויל כאבן יקר אשר תקשה השגתו, וחדל מהם, לזה לא יפתח פיו בשער מקום שבת החכמים, כי לא למד מאומה.

מצודת ציון

"ראמות" - שם אבן יקר, וכן (איוב כח): "ראמות וגביש".