קטע:מצודות על משלי כד ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כי בתחבולות" - ע"י תחבולות הדעת תוכל לעשות מלחמה מול היצר הרע המסית לעבירה.

"ותשועה" - התשועה ממנו היא באה ברבות מעלת היועץ וגדולתו בדעת, ולזה מאמץ כח בכל פעם כאשר יתחכם בדעת החכמה.

מצודת ציון

"ברוב" - ענינו גדולה וחשיבות, כמו (ירמיהו מא): "ורבי המלך".