מצודות על משלי כד ה

מצודת דוד

"בעוז" - עומד בחזקו בדבר יראת ה'.

"ואיש דעת" - בעל דעת, העדיף מחכם, הוא מאמץ כח בהוראה ומוסיף והולך.

מצודת ציון

"מאמץ" - מחזק.