פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ובדעת" - בעבור הדעת ימלאו החדרים כל הון וגו'.