מצודות על משלי כד ד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ובדעת" - בעבור הדעת ימלאו החדרים כל הון וגו'.