פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"בחכמה" - בעבור עסק החכמה יבנה בית האדם, ובעבור התבונה יתכונן ויתקיים הבית.