מצודות על משלי כד א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"באנשי רעה" - בהצלחת אנשי רעה.

"להיות אתם" - לעשות כמעשיהם.