קטע:מצודות על משלי כג לה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"הכוני" - עודך מתנמנם יהיו שפתיך דובבות על המשכב לאמר 'מה בכך שהכוני בעת השכרות? הלא לא חליתי; ומה בכך שהלמו אותי בהכאות? הלא לא הרגשתי; ולזאת מתי אקיץ מהתנומה ואוסיף שוב לבקש את היין!'. ולזה הזהר בה מאוד, כי קשה לפרוש ממנה.

מצודת ציון

"חליתי" - מלשון חולי.

"הלמוני" - ענין מכות המשברות, כמו (תהלים קמא): "יהלמני צדיק".

"אקיץ" - אעיר מן השינה.