מצודות על משלי כג לד

מצודת דוד

"בלב ים" - אנשי הספינה ההולכת באמצע הים כשהרוח חזק, דרכם להיות שוכבים בעבור חוזק תנועת הספינה.

"בראש חבל" - הוא תורן הספינה, שכל החבלים תלוים בו. והשוכב שם דעתו מבולבלת מפני ראיית הים ומהירות התנועה.