מצודות על משלי כג לג

מצודת דוד

"יראו זרות" - דברים שאינם באמת, כי מרוב השכרות ידמה שרואה דבר מה ואין כל מאומה.

"תהפוכות" - הפוך השכל והאמת.

מצודת ציון

"זרות" - מלשון זר ונכר.