קטע:מצודות על משלי כג לב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אחריתו" - ר"ל אם בעת השתיה יערב לחיך, הלא אחריתו מרה, והרי הוא כנחש הנושך בעקב איש ולא ירגיש, ואחריתו ישגא מאוד כי יבעבע ונופח עד הקדקד.

"יפריש" - המפריש חיי האדם ממנו ע"י ארסו; וכפל הדבר במ"ש.

מצודת ציון

"וכצפעוני" - הוא מין נחש.