מצודות על משלי כג לא

מצודת דוד

"אל תרא יין" - אל תתן עינך ביין אשר יתאדם במראיתו והוא נחמד ומשובח.

"כי יתן" - כי מי אשר יתן מראית עינו וחפצו בכוס היין, הולך הוא במישרים, ר"ל אין דרך מעוקם לפניו, על כולם יחשוב כי ישרים המה, כי לא יבחין עוד מעתה.

מצודת ציון

"יתאדם" - מלשון אודם.